Biodiversiteitsbescherming en -herstel, klimaatverandering, klimaatadaptatie, grondstoffen tekort. Dit zijn allemaal puzzelstukjes die samen 1 puzzel moeten maken en niet allemaal verschillende, hoe mooi ze ook zijn. Hier help ik bij. 

Biodiversiteit en klimaat, 2 problemen die niet los van elkaar kunnen worden gezien

Biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, het opraken van grondstoffen. Allemaal problemen die de komende jaren moeten worden opgelost.

Het is steeds duidelijker dat dit niet los van elkaar kan worden opgelost. Ook op de klimaatconferentie COP26 in Glasgow is dit meermaals door verschillende partijen benadrukt. Natuurbehoud en biodiversiteitsherstel zijn onmisbaar om de klimaatdoelstellingen te behalen en al bestaande problemen als wateroverlast en droogte te verminderen.

Ervaring in levende, groene oplossingen

Met 25 jaar ervaring bij de overheid waarvan 15 jaar als beleidsmedewerker en assetbeheerster voor het groen langs de provinciale wegen in Gelderland heb ik brede expertise opgebouwd hoe de levende omgeving rondom infrastructuur niet enkel goed kan worden ingericht voor biodiversiteitsherstel maar ook

 • water kan bergen en daarmee problemen met capaciteitsproblemen bij rioleringen verminderen
 • de temperatuur in steden kan helpen verlagen en daarmee gezondheidsproblemen bij inwoners verminderen
 • kosten voor beheersing eikenprocessierupsen en onderhoud van overbodige verharding kan verlagen
 • biodiversiteitsverlies en schade door invasieve exoten kan verminderen
 • voor een aantrekkelijk en gezond landschap en leefomgeving kan zorgen

Ik help

 • het gesprek tussen de beheerders en beleidsmakers van verschillende beleidsterreinen op gang te brengen, via een een-daagse bijeenkomst of door regelmatig bij elkaar te komen
 • meedenken hoe u uw beheerplan praktisch invulling kunt geven
 • helpen met het formuleren van operationeel beleid om uw beheeractiviteiten naar burgers, politiek, directie en collegas te kunnen communiceren
 • meedenken hoe u uw beleid en het beheer van de eigen buitenruimte kunt afstemmen en daarmee versterken
 • advies geven over het duurzaam laten verwerken van vrijgekomen biomassa en het toepassen van biobased producten
Ik ben als InfranatuurAdvies actief als