Ervaring

Publicaties

Een aantal projecten waarbij ik actief betrokken ben of ben geweest

Als InfranatuurAdvies
Ecoloog bij gemeente Deventer
Ark Natuurontwikkeling Rewilding Veluwe, Advisering veiliger routes voor wildwww.ark.eu/gebieden/veluwe
Bestek eisen en Productbladen Maaien en Snoeien voor bouwcirculair Moederbestekmoederbestek.nl/groen/productbladen-groen/
Advisering duurzaamheidseisen Groenkeurgroenkeur.nl
Lid technische commissiewww.vlinderstichting.nl/kleurkeur
lid van de groenketenhttps://bouwcirculair.nl/groenketen/
lid van Berm to Bladzijcirculairterreinbeheer.nl
Bij provincie Gelderland
Maken van het protocol duizendknoop en bestrijdingsproevenbestrijdingduizendknoop.nl
Maken van de leidraad beheer reuzenberenklauwhttps://www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten/Soorten/Unie-lijst-invasieve-exoten/Reuzenberenklauw.htm
Lid werkgroep Gedragscode provinciale infrastructuur 2021https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28216
Aanvraag LIFE subsidie en projectleider voor de provincie Gelderlandeikenprocessierups.life
Bloemrijke bermen tegen eikenprocessierupshttps://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/natuurlijke-plaagbestrijding-van-eikenprocessierups-langetermijninzichten-uit-gelderse-wegbermen
Leernetwerk ecologisch bermbeheerhttps://www.landschapsbeheergelderland.nl/leernetwerk-ecologisch-bermbeheer/
Uitvoering operatie steenbreek (bij provinciale wegen)steenbreek.nl
Maatregelen voor otters in Gelderland bij provinciale Infrastructuurark.eu