Over InfranatuurAdvies

Langs infrastructuur komen veel belangen samen.

Ik adviseer hoe biodiversiteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie, landschappelijke inpassing en groenbeheer integraal kunnen worden aangepakt.

  • Ik geef niet alleen adviezen aan de groenbeheerder en beleidsmakers groen, Ik adviseer ook hoe verschillende beleidsterreinen samen aan een oplossing kunnen werken. Elkaar niet tegenwerken maar elkaar versterken en het budget daarmee zo effectief mogelijk inzetten.
  • Ik help beleid buiten zichtbaar maken in het beheer van de eigen buitenruimte. Ik help beheerders met wat zij nodig hebben zo te verwoorden dat anderen begrijpen waar zijn mee bezig zijn en er rekening wordt gehouden met de belangen van de levende beplanting rondom de infrastructuur

Ik heb 25 jaar ervaring bij de provinciale overheid, waarvan 15 jaar als beleidsmedewerker en assetbeheerster van het groen ( bomen / bermen / faunavoorzieningen en watergangen) langs de provinciale wegen. Ik kijk niet alleen naar wat goed is voor het beheer van het levende groen maar hoe het beleid van een organisatie via het eigen areaal kan worden uitgedragen. Uw eigen infrastructuur is het buiten zichtbare visitekaartje van uw organisatie.


Een aantal projecten waar ik een actieve bijdrage aan heb geleverd zijn via de deze pagina te vinden.

Ik ben als InfranatuurAdvies